Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, tj. GRONEK Andrzej Januszewski, ul. Klaudyny 14/163, 01-684 Warszawa.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– zwanego dalej „RODO”.

3. Wyznaczona została osoba w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,  z którą można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem sklep@gronek-gry.pl.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, do przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).   

5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
- świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
- przesyłania treści marketingowych w sposób, na który Klient wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, np. przepisów podatkowych, z zakresu rachunkowości itd. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- wykonania statystyk i analiz (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:
- dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
- podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi niezbędne do realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. usługi księgowe, prawne, analityczne, marketingowe itd.),
- firmy kurierskie i operatorzy pocztowi,
- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
- organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

7. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

8. Dane osobowe przetwarzane będą:
- przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży (w celu wykonania umowy sprzedaży),
- przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną (w celu realizacji świadczeń),
- do momentu wniesienia sprzeciwu na przesyłanie treści marketingowych (w celu realizacji zadań związanych z przesyłaniem treści marketingowych)
- do momentu upływu terminu na zgłoszenie ewentualnych roszczeń,
- w czasie wymaganym przepisami prawa powszechnie obowiązującego

9. Dane osobowe podlegają profilowaniu.

10. Każdą z wyrażonych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed momentem jej wycofania. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest niezbędne w celu możliwości realizacji umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

12. Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276 

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie